Guangdong Howa Shinmei Trade Co., Ltd.


Unit01, 29/F, Onelink Center No.230 Tianhe Road Guangzhou City,
Guangdong Province, 510620, China

Tel:+86-20-8550-5788
Fax:+86-20-8550-5787